Munkaügy

A dolgozók nyilvántartásánál az adatlapjukon konkrét telephez, állomáshelyhez tudjuk őket rendelni, illetve legördülő menüből foglalkoztatási státuszt tudunk választani minden dolgozóhoz.

A bérre vonatkozó mezőkben megadott értékekkel a program számol a munkalista menüpont alatt.

Továbbá itt lehetséges felrögzíteni a programba az egyes telepeinken dolgozók munkabeosztását, heti bontásban adott időszakra, valamint természetesen a korábban rögzített beosztások megtekintésére is itt van lehetőségünk. A beosztások monotonitásának ismeretében az egyszerű adminisztrációt szem előtt tartva egy másoló funkció is bele van építve a rendszerbe, amellyel az ismétlődő beosztások egy kattintással elkészíthetők.

Valamint lehetőség van felvinni egy adattáblába a használt munkaköröket. Ezekhez kapcsolódóan dokumentumot is lehet feltölteni, melyben a munkakörök pontos leírása található, valamint a beírt egyéb megjegyzések. Természetesen új munkaköri leírás felvitelére, valamint régebben rögzítettek módosítására és törlésére is itt van mód.

Amennyiben a telepén vannak olyan dolgozók, akik havi elszámolása mozgóbér alapú, ahhoz itt tudja felrögzíteni az elszámoláshoz kapcsolódó részletes bérinformációkat, telepenként.

A munkalistáknál berögzítheti, hogy az egyes dolgozói mely napokon hány órát dolgoztak, és segítségével látja a már felrögzített tételeinket napi szinten. A bérüket a program automatikusan számolja a dolgozó adatlapján a bér mezőkben megadott információk alapján.

Új tételt is itt tud rögzíteni, adott dátumra, telepre és konkrét dolgozóra vonatkozóan. A kiválasztott dolgozó munkakörét automatikusan betölti a program az adatlapjáról, így a ledolgozott órák rögzítése közben már láthatjuk is, ha esetleg komolyabb eltérés jelentkezne.

Adhat prémiumot is a dolgozónak, s megjegyzésként feltüntetheti, hogy a dolgozó mire kapta a prémiumot.

További segítséget a HELP menüben találhatunk. A segítség menü leírása itt található: HELP fájl

Image
beosztás