SMART
FARMING & DATA
SOLUTIONS

In de afgelopen jaren hebben 's werelds toonaangevende veeteelt integraties en bedrijven unaniem vastgesteld dat precisielandbouw de enige optimale manier is om de winstgevendheid van de veehouderij te behouden, waarbij de marges elk jaar verder krimpen.

De LIVESTOCKER PRO precisie veeteelt software is een modulaire, geïntegreerde veehouderij ERP-, DSS- en BI-software voor landbouwhuisdieren. Zijn primaire doel is om onmiddellijke en gefundeerde managementbeslissingen te vergemakkelijken, en zo een instrument te worden voor veehouder ondernemingen dat een leemte opvult.

In het verkoopmodel van de LIVESTOCKER PRO software verkopen AnimalSoft Kft. [besloten vennootschap] en haar verkooppartners gezamenlijk de software aan klanten vanuit het distributiekanaal van de partner. Veehouderijen betalen als klant een servicevergoeding op basis van de in het abonnementssysteem geselecteerde configuratie, het aantal daadwerkelijk gebruikte modules en het aantal dieren of producten dat in het systeem is geregistreerd. AnimalSoft Kft berekent de distributiecommissie van de servicevergoeding. Onze samenwerking biedt een innovatieve maar veilige en belangrijke bron van inkomsten in de gemeenschappelijke markt van 122,6 miljard USD voor veeteelt (1 miljard varkens, 10 miljard kippen en meer dan 66 miljard vleeskuikens) en cloudgebaseerde software. We helpen onze partners ook met actieve verkoop en after-sales ondersteuning.